Hållbarhet & Certifikat

För oss är det självklart att jobba för ett hållbart och långsiktigt fiske. Detta för att kommande generationer skall ha möjligheten att njuta av all det goda som havet och insjöarna har att ge. 

Av den anledningen är Magnussons Fisk en stark medspelare och förespråkare för arbetet inom ASC och MSC. Vi jobbar ständigt och framgångsrikt för en lägre förbrukning av el, emballage och vatten i respektive produktionsprocess. 

Dessutom vidareutvecklar vi vårt miljötänk för en hållbar framtid, t.ex. genom att ha utrustat vår största anläggning med solceller.

Vi är certifierade enligt följande standarder. 

Klicka på respektive ikon för att se certifikatet.

Certifikat

Dokument

Ladda ner

IP Livsmedel, Grundcertifiering

ASC-Certifikat

MSC-Certifikat

Godkännande Livsmedelsverket

Policys

Dokument

Ladda ner

Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

Integritetspolicy - Behandling av personuppgifter

Antikorruptionspolicy